ਸੰਗਰਾਂਦ 16 November

ਮੱਸਿਆ 22 November

ਪੂਰਨਮਾਸੀ 6 December


ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

Follow Nanaksar Kaleran on Facebook
Hukamnama
Full Hukamnama Nanaksar 10 - 12 Minutes flv File
vaak1
Like This Page on Facebook  for watch Activities of
Nanaksar Kaleran on -- https://www.facebook.com/nanaksarkaleran1313
Hukamnama  Only 2 - 2:30 Minutes FLV File
vaak2
Full Hukamnama 9 - 11 Minutes flv file for Slower Connection
vaak1

Sign Guestbook
View Guestbook